Katalogový list: Zdeněk Macháček, Bez názvu, z cyklu Šablony a kódy, 2019 Olej, křída, šablona, 122x100 cm

Zlínský rodák Zdenek Macháček se věnuje kresbě, grafice, malbě, fotografii, multimédiím a instalacím, vystavuje od roku 1977. Profesně se zabývá grafickým designem Vytvořil několik set realizací, získal mnoho ocenění. Spolupracuje s významnými kulturními institucemi i průmyslovými podniky. Je výtvarný redaktorem a členem redakční rady periodika Prostor Zlín / KGUVZ /. Spoluzakladatel Minigalerie 6.15 ve Zlíně, soustavně se podílí na tvorbě výstavních koncepcí několika galerií, zvláště v regionu. Články a díla byla publikována např. v Ateliéru, Revolver Revue, Prostoru Zlín, ad. Zastoupení ve sbírkách: např. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Národní galerie v Praze, MUO Olomouc, Moravská galerie v Brně a v řadě soukromých sbírek v ČR i zahraničí. Členství: čestný člen sdružení Mehedaha, sdružení Ohne Tittel, Zlínský okruh.

 

Kurátor: Leoš Lang

GꝎZ