Zdeněk Palcr a Giacomettiho postřeh

14. setkání z cyklu V šest v Archivu

Archiv výtvarného umění, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

čtvrtek 10.3.2016 18:00

Námětem druhé přednášky z cyklu Rok s Palcrem bude čtení a rozbor zásadních Palcrových textů Giacomettiho postřeh 1 a 2 a a diskuse nad nimi.

Přednášející Michal Blažek, host Antonín Kosík.

 

„Giacomettiho myšlenka »…podle mých záměrů sochařství bylo něco jiného než objekt…« podnítila Zdeňka Palcra k úvaze nad rozdílem mezi sochou a objektem. Zatímco socha je výsledkem aktu zobrazování, objekt vzniká volbou. Zobrazení je projevem oddělení – mezi zobrazovaným a zobrazením je rozdíl, distance, jsou odděleny. Dílo v podobě zobrazení se zásadně liší od ostatních předmětů světa. Naopak objekt není vydělen, byl pouze vybrán a pojmenován, a tím ztotožněn s uměním – může se kdykoli zanořit zpět do chaosu. Co to znamená, že princip oddělení byl nahrazen principem ztotožnění? Že předmět kultury už není vydělené dílo, nýbrž je jím nějaká, zaměnitelná část skutečnosti? Může-li do kultury vstoupit cokoli, může-li do ní vtrhnout celá skutečnost, co to pro kulturu bude znamenat?“ (Lucie Rohanová)