kresba_Tomáš King

Zelený muž

První výstava v roce 2018, bude více o spolupráci s účastníky této umělecké akce, které se bude odehrávat venku v přírodě v den, který je zasvěcený "pálení čarodejnic". Konec zimy a začátek dalšího vegetačního cyklu přírody,…setkáme se tedy na tomto přelomu a společně jej oslavíme.

Tato akce – výstava, performance, workshop se uskuteční v exteriérech usedlosti Chaos, účastníci všech věkových kategorií jste srdečně zváni.

"Zelený muž…..

je v našem podvědomí vyhynulým druhem.

Někdy jej objevíme jako tvář, ovinutou ratolestmi, nezřídka mu rostou větve i z nosu, úst a uší. Zeleného muže najdeme v různých podobách všude v Evropě, ale i v Asii.  Dnes se s ním setkáváme téměř výhradně jako s detailem výzdoby, v kontextech světských i v sakrálním umění, od raně křesťanských až po středověká a barokní ztvárnění. V některých oblastech Velké Británie se dodnes pořádají slavnosti k jeho poctě. Jeho zpodobnění jsou většinou laskavá a vlídná. Podle všeho se jedná o mužskou bytost, která je sice divoká a nezkrotná, ale převážně se vnímá jako dobromyslná. Představuji si, že  on je tou kladnou přírodní autoritou, která se spatřuje za působením starých stromů.

Společně tohoto Zeleného muže zhmotníme a umístíme na vhodné místo v zahradě Chaosu. Každý si pak bude moci vytvořit svého Zeleného muže pro svou zahradu, pro svůj dům."

Jana Koko King a Tomáš King

Celoroční výstavní program Galerie Kabinet Chaos je součástí aktivit Spolku Planeta Chaos z.s. a je podpořen kulturními granty MKČR a města Poličky