Autorky grafické podoby: Veronika Opatrná, Markéta Skalková a Aleksandra Šliková

ZIMNÍ SKLIZEŇ I online výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Výstava Zimní sklizeň bude zahájena v pondělí 22. 2. 2021 od 22 hodin na webových stránkách fakulty FUD.UJEP.CZ. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude probíhat online formou.  

  

Zimní sklizeň je každoroční přehlídkou klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vznikajících v rámci zimního semestru. V rámci letošní Zimní sklizně bude představeno 15 ateliérů zaměřujících se na design, užité umění, grafický design, fotografii a elektronický obraz. 

 

Pro podrobnější informace sledujte:

fud.ujep.cz  


Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
  

Instagram I @fud_ujep
  

YouTube I FUD UJEP