Pravidelná výstava studentských klauzurních prací zimního semestru 2021/2022. Tato výstava představí aktuální práce studentů a studentek FUD UJEP. Je to jedinečná příležitost vidět současné tendence v designu i umělecké tvorbě mladé generace.

 

Zároveň uchazečům o bakalářské a magisterské studium vyhrazuje FUD v průběhu výstavy jeden den otevřených dveří pro individuální konzultace s vedoucími a asistenty našich ateliérů. Můžete se od nich dozvědět více o tom, jak probíhá výuka či průběh přijímacího řízení, a také konzultovat vaše portfolio prácí.

 

everything is possible / všechno je možné