vizuál výstavy

Podobně jako v případě jiných migračních vln 20. a 21. století stál i za porevolučním exilem z bývalého carského Ruska rozvrat dosavadních sociálních struktur, existenciální nutnost úniku z jinak bezvýchodné situace, ale také přímá represe ze strany nastupujícího režimu. První světová válka, únorová a říjnová revoluce i následná občanská válka přivedly zemi k totálnímu hospodářskému a politickému chaosu. Odchod okolo dvou miliónů obyvatel ji připravil o velkou část organizačních, vědeckých a uměleckých kapacit. Mnohonárodnostní exil z území rozvráceného impéria zároveň znamenal nesporné kulturní a intelektuální obohacení hostitelských zemí. Postoj mladé Československé republiky se jeví jako mimořádně inspirativní. Poskytnutí pomoci běžencům bylo vnímáno jako vklad do budoucnosti zemí, ze kterých exil přicházel. I když se tato očekávání nenaplnila, lze v pomoci meziválečné emigraci spatřovat jeden z čestných momentů našich dějin, svědčící o schopnosti solidarity a empatie.

 

Autoři koncepce: Michaela Kuthanová a Jakub Hauser

Kurátoři: Dana Hašková (SLÚ AV ČR), Jakub Hauser (PNP), Sergej Gagen (SLÚ AV ČR), Anastazie Kopřivová, Michaela Kuthanová (PNP), Vlasta Smoláková, Věra Velemanová (IDU)
Architekt: Zbyněk Baladrán
Grafická úprava a design: Filip Heyduk, Martin Strnad (HMS Design Studio)

Pořadatel: Památník národního písemnictví ve spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem 

 

Výstava je součástí projektu č. DG16P02R057 podpořeného MK ČR v rámci programu NAKI II.