Zuzana Čížková, Mluvící ruce

Závěrečnou diplomovou prací Zuzany Čížkové na VŠUP byl  reliéfní nápis ve znakové řeči , který lze od roku 2011 vidět v Holečkově ulici na pražském Smíchově, na zdi lemující nejstarší školu v Praze  pro sluchově postižené. Sdělení Čížková vymýšlela společně s neslyšícími. Nápis řečí neslyšících „Život je krásný, buďte šťastni a mějte se rádi!“ láká k rozluštění i slyšící kolemjdoucí. Motiv rukou a znakové řeči prostupuje i do dalších děl Zuzany Čížkové. Objevuje se u ní na mnohých obrazech a plastikách. V roce 2005 reprezentovala Českou republiku na Salonu nezávislých v Paříži. V roce 2009 získala cenu současného umění v soutěži Winton Train, inspirace dobrem, Praha – Londýn.

V kostele sv. Vavřince budou vystaveny obrazy a sochy na motivy romantické krajiny 21. století, rukou, znakové řeči a víry v současném multikulturním světě.

Na zahájení vystoupí skupina „Multikultura“, která předvede performance s prvky body-artu.

V poprázdninových měsících proběhne druhé setkání s autorkou a jejími díly spojené s diskuzí o lásce, víře,  zrození,  komunikaci,  znakové řeči,  řeči obecně,  řeči těla,  body-artu,  duši se zajímavými hosty. Přesný termín a aranžmá setkání bude včas publikováno na www.gkk.cz.

Kurátorka výstavy: Helena Fenclová