Usedlost Chaos

Program setkání CHAOS START 2019 – téma ZVUK

 

Zvuk jako prvotní impuls k pohybu, životu, vibrace života a kreativita stvoření. 

… A na začátku bylo slovo… (Bible)

 

Umělecko-eko-sociologické mezigenerační a mezioborové setkání dětí, studentů, umělců a veřejnosti.

 

Chaos Start 2019 je setkání zkušených osobností se studenty a absolventy uměleckých univerzit v krásném přírodním prostředí usedlosti Chaos. Za cíl si klademe vzájemné mezigenerační a mezioborové propojování a obohacování uměleckých osobností a směrů. Smyslem je využít prostor Chaosu k uměleckým aktivitám v duchu podpory ekologického smýšlení veřejnosti, vzájemné předávání poznatků a zkušeností. Proběhnou přednášky, umělecké dílny, akce, rituály, performance, projekce, koncerty a výstavy. Akce jsou otevřeny pro veřejnost i Vaše děti. Aktuální dění sledujte na fb Galerie Kabinet Chaos, nebo http://www.planeta-chaos.cz.  

 

2. – 3. 8. – dětská kreativní dílna

Lektoři: MgA. Kateřina Zochová, Mgr. Štěpánka Nikodýmová a MgA. Martin Karel Klusoň.

Kateřina Zochová pracuje se zvukem, hudbou již od svých studií v atelieru NM2, a atelieru Malba 2. doc. V. Skrepla na AVU v r. 2011. Hraje na elektroakustickou harfu a pracuje s řadou zajímavých nástrojů, jejichž ovládání si děti během prvního dne dílny osvojí. Štěpánka Nikodýmová absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor pedagogika a výtvarná výchova. Martin Klusoň ukončil studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací. Štěpánka s Martinem a Katkou na třech stanovištích vytvoří s dětmi společný nástroj – zvukový objekt. Dílna bude završena koncertem a výstavou pro rodiče, jejichž částečné zapojení do „hry“ je žádoucí. Vybavte prosím děti svačinkou a pitím, pláštěnkou, holinkami, dle počasí. 

 

2. – 11. 8. 2019

Setkání studentů a absolventů uměleckých univerzit se zkušenými kolegy a veřejností.

5. 8. od 19 hod. – Setkání u ohně, ohňová performance Ivan Šrek, Jan Pánek.

6. 8. od 10 hod. – Orientace a poznávání usedlosti Chaos, výlet ke Kulturáku Archa, odpoledne individuální výlety do Poličky, či Litomyšle. 

7. 8. od 14 hod. – „Píseň labyrintu“ – přednáška a dílna s Asol, která vytvořila labyrint v usedlosti Chaos, práce v něm, čištění, dotváření, individuální výroba zvukových objektů a společné ozvučení labyrintu.

8. 8. od 17 hod. – Dernisáž výstavy Martina Janíčka jeho performancí ve zvukové site specific instalaci „Konstelace v Chaosu“.

od 19 hod. – Akce či koncert Marie Tučkové (Ursula Uwe, Cloudy Babies).

od 20 hod. – Posvátný Hopi oheň s Asol za doprovodu DJ Empéčko a DJ Babe LN.

9. 8. od 10 hod. – Prezentace portfolií účastníků.

od 16 hod. – Přednáška, workshop s Elen Řádovou, absolventkou AVU, DJ Babe LN, legendární první česká DJka, která spolupracuje s Radiem1.

od 18 hod. – Vernisáž akce Petra Nikla, Vaše účast při vzniku velkoformátové kresby.

od 20 hod. – Party DJ Babe LN a DJ VuTru.

10. 8. od 10 hod. – Yoga, meditace, přednáška o pánevním dnu (Jana Koko King).

od 18 hod. – Vernisáž účastníků a účastnic setkání: Dominika Hornerová, Petra Skořepová, Marie Tučková, Veronika Jílková, Eliška Šárková, Veronika Šrek Bromová, VuTru, Asol, Martin Karel Klusoň, Štěpánka Nikodýmová a další.

od 20 hod. – Večerní návštěva spřáteleného festivalu alternativní elektronické hudby BUČENÍ v kulturáku Archa v Lubné

11. 8. od 10 hod. – Cvičení, poté zakončení celého setkání společnou tichou meditací.

 

Za pomoc s realizací projektu děkujeme celé řadě dobrovolníků, rodičů, přátel, a děkujeme našim asistentům, Janu Pánkovi, Maxovi Summersovi, Mílovi a Radce Kollingerovým a Kateřině Kvasničkové.

 

Důležitá informace je, že je každý den potřeba praktikovat “Pracovní terapii”, různé druhy, např. zalévání, mytí nádobí, loupání a krájení, likvidace kůrovcové kalamity apod.

 

31. 8. od 17 hod. – vernisáž, Štěpánka Šimlová_Kouřové signály

MgA. Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze a kromě toho studovala také na Rijks Akademie von Beldendeen Kunsten v Amsterdamu a na Trent University v britském Nottinghamu. Pracuje s novými médii, videem a fotografickými cykly, často se ale také vrací k malbě. Ve svých dílech napadá tržní ikony, hesla a reklamy, které společnosti podsouvají stereotypní pohledy na skutečnost a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým sdělením či produktům jisté existenciální náhledy, tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi, narušující běžná očekávání. Témata, kterými se zabývá, jsou jak ryze osobní, tak politická, sociální či genderová. Štěpánka Šimlová působila pět let jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době zastává post vedoucí Katedry fotografie na pražské FAMU, na které zároveň vede také Ateliér Intermédií.

 

Všechny kulturní akce jsou otevřené zdarma pro veřejnost. Dobrovolné příspěvky na občerstvení z řad návštěvníků akcí jsou však vítány. Setkání probíhá v rámci celoročních kulturních a výstavních aktivit Spolku Planeta Chaos z. s. a jsou podpořeny kulturními granty města Polička a MKČR, děkujeme. 

 

Změny v programu vyhrazeny, sledujte na FB a našem webu.