Ústřední postavou výstavy Census je Miloš Vojtěchovský (alias zvukac), který pro Display připravil procesuální projekt o třech částech. V nich zkoumá motivy binárních protikladů, měření vnějších procesů, spirituality či vyhynutí druhů. Klade před nás ve třech kapitolách obrazy a zvuky, které se pokouší překročit mnohdy těžko pochopitelné a nezobrazitelné procesy. Census znamená kvalifikovaný odhad a soupis, tedy nástroj uchopení a ovládání. Ale jak lze takové sčítání provést, jestliže je vše v pohybu? Snad může pomoct jistá syntéza techniky a poetiky, jež nám pomůže zachytit geologický proces Země jako obraz tekutých hmot, jejichž sečtení a lokalizace dávají smysl pouze na krátký časový okamžik, aby si člověk udělal rámcovou představu o své poloze.

 

Od poetiky je pak už jenom krok ke spiritualitě. Zvukac se k spiritualitě vrací v té nejpůvodnější, pneumatické podobě. Věže postavené z duší pneumatik, jež se v galerii začínají objevovat v druhé fázi, jsou totemem metabolismu uhlíku, dočasnou krystalizací tekutého času. Jejich zvuk je rozporuplnou ozvěnou oceánů a pevniny zamořených syntetickými deriváty karbohydrátů. Ozývá se zde hluboký čas Země, jež mnohonásobně překračuje lidskou zkušenost.

 

V září pak v galerii zahnízdí kasuár přilbový, nelétavý pták, jehož DNA je pomníkem říše padlých plazů, informací z doby před 65 miliony lety. Tento ohrožený živočich je spojnicí mezi prehistorickým obdobím a dneškem. Dalo by se říct: zhmotnělou myšlenkou, zamrzlým moment šipky času řítící se do budoucnosti. Otázka měření a vnímání kontinuity vnějších procesů – od evolučního vývoje přes přírodní metabolismy chemických prvků až po umělý metabolismus historie a technokultury – se pak vyjevuje jako ústřední motiv celé výstavy. Reflexe, kterou výstava zprostředkovává, nás tak vrací k dědictví našich poznávacích aparátů a limitů, které jsou jim vlastní.

 

Části výstavy:

1) Nebe a základní kameny – červenec

2) Revize duší – srpen

3) Co chybí? – září

 

Doprovodný program:

18. července, 18:00 – Promítání filmu Soa od Raquel Castro

26. srpna, 19:00 – Koncert Alexe Mandabarise a Petra Válka

 

Kurátorské zastřešení: Zbyněk Baladrán, Lukáš Likavčan a Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi