instituty

Goethe–Institut Prag

Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, 110 00 ukázat mapu

Recepce

Pondělí 9:00–17:00 hod.

Úterý 9:00–17:00 hod. 

Středa 9:00–17:00 hod. 

Čtvrtek 9:00–17:00 hod. 

Pátek 9:00–14:30 hod. 

Knihovna

Pondělí zavřeno

Úterý 13:00–19:00 hod. 

Středa 13:00–19:00 hod.

Čtvrtek 13:00–19:00 hod. 

Pátek 11:00–17:00 hod. 

Sobota 11:00–17:00 hod. 

Letní otevírací doba:
30.06.–23.07. úterý až čtvrtek 13–19 hod
Uzavření knihovny: 24.07–07.09.2015

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.
Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.
Prostřednictvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center plníme hlavní úkoly zahraniční kulturní a vzdělávací politiky. Jsme přitom rovněž partnery veřejných i soukromých kulturních institucí, ale i spolkových zemí, obcí a hospodářství.
Čerpáme z rozmanitosti a bohatství naší otevřené společnosti a z živé německé kultury. Spojujeme zkušenosti a představy našich partnerů v tuzemsku i zahraničí s naší odbornou způsobilostí a pracujeme v partnerském dialogu. Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.
Čelíme kulturněpolitickým výzvám globalizace a vyvíjíme inovační koncepty pro svět, který by se měl stát díky porozumění humánnějším a v němž by měla být kulturní rozmanitost vnímána jako bohatství.
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto zemích má Goethe-Institut hustou síť doplňkových organizací a zařízení, které slouží podpoře německého jazyka a kultury a informovanosti o Německu.