veřejný prostor

Museum Montanelli, MuMo

Nerudova 13, Praha 1, 118 00 skrýt mapu

út-pá: 14 - 18 h. so-ne: 13 - 18 h. / Tue-Fri: 2 - 6 p.m. Sat-Sun: 1 - 6 p.m. 

www.museummontanelli.com
info@museummontanelli.com
+420 257 531 220
 

Vstupné /Admission: 50 Kč; Zlevněné / Reduced admission: Zdarma / Free entrance

 

Entrance
Entrance

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umění v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců.

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tématikou.

Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do „art experience“, současného umění tanečního či formy performancepřes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty.

 

Ludmila Jandová Mezi nebem a zemí
Ludmila Jandová Mezi nebem a zemí
Ludmila Jandová Mezi nebem a zemí (Ateliér)
Ludmila Jandová Mezi nebem a zemí (Ateliér)