galerie, výstavní prostory

Muzejní a galerijní centrum (MaGC) Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Komenského 1, Valašské Meziříčí ukázat mapu

Pondělí.................zavřeno
Úterý - Pátek....... 9.00 - 17.00 hod
Sobota - Neděle...13.00 - 17.00 hod

Plné                                                      50 Kč
Senioři, studenti, děti, školní skupiny  20 Kč
 

Venkovní pohled na Muzejní a galerijní centrum
Venkovní pohled na Muzejní a galerijní centrum

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM

Muzejní a galerijní centrum (MaGC)  je nejmladším oddělením KZ Valašského Meziříčí, které zahájilo svou činnost 29. 10. 2014. Výstavní koncepce MaGC je směřována do několika oblastí: výstavy muzeálního charakteru připomínající významné období a osobnosti v historii České republiky i města Valašského Meziříčí, projekty mapující kulturní dědictví (s příklonem k architektuře, sochařství, malířství), výstavy dokumentující netradiční umělecká média (scénografie, tanec, design, restaurátorství…), ale také projekty reflektující aktuální místní kulturní  a výtvarné počiny.

Cílem MaGC je rovněž vytváření pestrého doprovodného programu k výstavním projektům (besedy s autory, tematické filmové projekce, workshopy, scénická čtení apod.).

Zvláštní důraz je kladen na dynamickou stálou expozici Reditus Leonina a expozici Josefa Ignace Sadlera. Expozice J. I. Sadlera byla otevřena v září 2016, expozice Reditus Leonina v květnu 2017. Od otevření procházejí expozice stálou úpravou, vylepšováním, přibývají nové exponáty a informace k nim. Dalším úkolem je zpřístupnit zámeckou kapli po jejím zrestaurování a nabídnou návštěvníkům dramaturgický program koncipovaný pro tento zcela výjimečný barokní skvost (koncerty vážné a duchovní hudby, přednášky,…). Restaurování kaple započalo v dubnu roku 2017.

Naším cílem je, aby Muzejní a galerijní centrum bylo živé místo střetávání s historií, uměním  a kulturou, místem diskuzí, které přináší návštěvníkům kvalitní a bohatý prožitek. 

 

Adéla Maćkowiaková, Martin Beníček, kurátoři MaGC