komentovaná prohlídka

odborný komentář k reliéfu z Juditina mostu

Prohlídka románského reliéfu z Juditina mostu v interiéru domu u menší Malostranské mostecké věže s průvodním komentářem lektorek GHMP.

Z románského Juditina mostu se v nice původně vnější fasády prvního patra dochoval plastický románský opukový reliéf, který fragmentárně zobrazuje trůnící postavu a postavu klečícího muže. Reliéf je dokladem vysoké úrovně románského sochařství na území Prahy po polovině 12. století.

vstupné
zdarma

sraz
před knihkupectvím Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1