Barbora Chlastáková pojala svou tvorbu pro Galerii KIN jídelna jako kulturní událost, kdy pro galerii a v jídelně firmy Koh-i-noor formou participace reaguje na prostor jídelny skrze umělce, které vyzvala, jako spoluúčinkující. V den vernisáže tak můžete být přítomni tvorbě několika umelců:

Barbora Chlastáková / Ztracený obraz

Pro Galerii KIN jídelna jsem nechtěla ani tak uspořádat výstavu, jako spíš kulturní událost. K obrazu a kulturní události mne inspirovala fotografie z roku 1983, na které je vidět ukradený obraz malíře Karla Lišky. Zajímavostí je, že je to také pravděpodobně jediný dochovaný snímek, na kterém je ztracený obraz zachycen.
Co se týče práce na mém obraze, jde mi především o vědomé napodobení výjevu, který můžeme na fotografii rozpoznat. Z této černobílé fotografie nelze totiž vyčíst námět obrazu, pouze představuje zlatě orámovanou monochromní malbu. Tudíž jsem se svým malířským přístupem rozhodla Liškův obraz alespoň parafrázovat.
Sama fotografie nabízí celou řadu otázek. Existuje vůbec někdo, kdo s jistotou ví, co bylo na obraze původně? Proč obraz někdo ukradl? Kdo ho vzal a za jakým účelem? Jak na něj pohlíželi zaměstnanci továrny? Jaké emoce v nich vzbuzoval? Proto jsem se v důsledku snažila tzv. „schovat“ námět pomocí prolínání figurativní a abstraktní malby. Ani divák by tak neměl přijít k doslovnému dílu, ale naopak tápat, co se mu plátno snaží nabídnout.
Námět je inspirovaný fyzickou krásou a neúprosným tokem času – myslím tím zejména ty chvíle, které ztratí na aktuálnosti a přerodí se v pouhé vzpomínky. Dále jsem se snažila přiblížit atmosféře fotografie. Je patrné, že hosté na ní zachycení přišli s určitým záměrem. To byl také důvod k tomu, proč jsem pozvala své přátele umělce, aby na této akci spolu se mnou vystoupili. Hlavní výpovědí o celé události by měla být zcela nová fotografie, která bude parafrází na danou fotografii z roku 1983.

Petra Filipová / 10 zrcadel

Autorka ve svém fotografickém cyklu, inspirována uměleckými teoriemi manýristických a romantických malířů, ale také konceptem „tvůrčí fantazie“ Charlese Baudelaira, rozkládá realitu na jednotlivé elementy a ty pak opět seskupuje v novou skutečnost uměleckého díla. K této „dekonstrukci reality“ však nepoužívá postprodukčních technik, nýbrž uplatňuje je už při samém procesu snímání. Hlavní roli zde kromě fotoaparátu hraje zrcadlo, jehož pomocí dochází k na první pohled nenápadnému, o to více ale sugestivnímu prolnutí perspektiv.

Tomáš Beňadik / Demand
18.15

Tomáš Beňadik představí svou serii obrazů Demand, performativně je přímo zrealizuje během vernisáže v Galerii KIN jídelna. Projekt je pokračováním autorského výzkumu obalových a dekorativních materiálů jako malířských prostředků. Ubrusy stolu napříč jídelnou budou pomocí samolepících pásek a tapet průbežně pokrývány motivy intuitivně vizualizujícimi hierarchii a charakter možných zdejších konverzací. V průběhu trvání výstavy budou obrazy zanechány k standartnímu užívání v jídelně a tedy i Galerii KIN jídelna.

Olga Pohl / autorské čtení básní
18.35

Olga Pohl píše v prolukách všedního dne. Na minimálním půdorysu zachycuje počasí venku i ve svém nitru. Soustředí se na obraz a pocit, vybrušuje pointu. Mimo básně tvoří ručně plstěné tapisérie z vlny. Když může, běhá po lesích.

Čtyři na šňůře / autorské čtení
19.00

Autorky Lucie Kukačková a Warana Psavomorecká z literárního uskupení Čtyři na šňůře přečtou ukázky ze své dosavadní tvorby, ovšem následovat budou také texty zcela nové, dosud nikde nezveřejněné ani nečtené. Odlišná poetika již vydaných děl – kratičkých novel Číča Avara a Čtyřstrunný kvartet, které vyšly v edici Literární akademie –, budí dojem, že autorky co do charakteru tvorby nepojí vůbec nic. Není tomu tak. Nalezneme zde podobnost motivů, důraz na detail i drobnokresbu prostředí. A třeba i podobnou volbu témat, kdy je zde patrná předčasná odpovědnost hlavních hrdinů za všechno, co se děje ve světě dospělých, nebo snahu zachytit atmosféru světů, které se hroutí pod náporem nečekaných krizí.

Mirror Image / post-rock
18.05 a 19.30

Poděbradská kapela hrající post-rock. Pražský set bude jedinečný nejen složením, ale i zvukem. Přizván je totiž host /baskytarista/ a kapela vypouští svůj jindy tradiční elektronický zvuk.

Tomáš Martínek / zpěv a klávesy
Jiří Bejček / kytara
Petr Formánek / baskytara
Jan Filip / bicí