Celovečerní filmový debut umělecké skupiny Rafani. Položili jste si někdy otázky: Kde končí a začíná Praha? Kde je střed? Jaká její struktura? Má svou skrytou, do tmy nevědomí ponořenou tvář? Je možné vzít svůj život a přiložit ho k pojmu města? Neproměňuje se plnost a bohatství v nicotu a prach? Kdy a kde je osvícenský rozum skutečně v koncích? Základem filmu 31 konců / 31 počátků je pohyb. Tak jako dítě přeskakuje z kamene na kámen, když chce suchou nohou překonat řeku, i film se trhavě, poskoky, vydává na cestu tam a pak zase zpět.

V rámci filmových čtvrtků v divusu. Volný vstup.