Fotografická výstava 40 let kolonie Na Slatinách ve fotografiích dokumentuje proměny života obyvatel i vzhled bývalé nouzové kolonie mezi Vršovicemi, Michlí, Záběhlicemi a Strašnicemi. Alena Dvořáková a Viktor Fischer podobu života Na Slatinách a na okraji města zpracovali již začátkem 90. let. Petr Zewlakk Vrabec a Petr Stibral se věnují současné podobě bývalé kolonie. Součástí expozice jsou archivní snímky, zapůjčené tehdejšími a dnešními obyvateli domků Na Slatinách.

 

vystavující: Alena Dvořáková, Viktor Fischer, Petr Zewlakk Vrabec, Petr Stibral

kurátor: Miloš Vojtěchovský

 

Více informací zde.