Bureš_fotodokumentace

Šimon Bureš – student třetího ročníku ateliéru malby Františka Kowolowského na ostravské Fakultě umění – se pohybuje od plátna k instalaci, od objektu ke konceptu. Všechny tyto polohy nesou téma, které je Šimonovi očividně vlastní. Naplňování nebo naopak vyprazdňování vnitřního prostoru, jeho reflexe navenek nebo jeho ukotvenost ve vymezených hranicích, to vše se stává stavebními prvky Šimonovy umělecké reality. Práce Děleno, kterou Šimon představí v Galerii Garáž člení jednoduchý prostor galerie pomocí diagonál, tvořených ocelovými lankami. Diagonála se stává reprezentantem nejpřirozenějšího a zároveň nejpřesnějšího možného rozčlenění prostoru. Forma, vymezená diagonálami, vytváří rám pro vnitřní vztahy, které zpětně utváří Šimonovu uměleckou skutečnost. Jakub Frank