Již téměř tradiční festival performance zaměřený na tvorbu s nahotou. Tentokrát v inspirativním prostředí lodi Altenburg 1964 a jejího okolí. Tématem ročníku je mezidruhová nahota. Srdečně zveme lidské i nelidské bytosti.

 

Almost a traditional festival of performance focused on creating with nudity. This time in the inspiring environment of the Altenburg 1964 and its surroundings. The theme of the year is Multispecies nakedness. We cordially invite human and non-human beings.

 

umělci/artists:

Misha Badasyan (DE)

Natalia Lisova (UK)

Yaryna Shumska (UK)

Viktoria Monhor (HU)

Vladimír Havlík (CZ)

Darina Alster (CZ)

Anna Kalwajtys (PL)

Izabela Chamczyk (PL)

Kača Olivová (CZ)

Matěj Frank a Jasmin Schaitl (CZ, AT)

Newkus – Bára Smékalová and Sara Wollasch (CZ)

Bruno Mercet (FR)

Agnés Éva Molnár a János Szirtes (HU)

Dorte a Jörn Burmester Wium s Ronjou a Sille (DE)

Martin Zet (CZ)

Alicja Korek (PL)

Antonín Brinda (CZ)

Cameryn Moore (GB)

Zóltan Balla (HU)

 

Plus malá konference, intervence do veřejného prostoru a další překvapení.