Rastislav Podhorský v GAG Zlín

Zveme na dernisáž výstavy Ľahkovážny, která proběhne formou autorské komentované prohlídky.

 

“Akú váhu má farba vecí, okolo vecí a za vecami? Je to pekné, ale je to nezmysel. Alebo inak: Akú farbu má váha vecí? To sa raz možno uvidí. My ľudia spokojne a radi mrháme farbou. A ja (autor)? To boli časy! Keď ešte farby mali váhu! O čom tu vlastne uvažujeme? Čas letí, hovorí sa, a my sa tu zapodievame podobnými úvahami. Aké ľahkovážne mrhanie! Alebo čin.”

 

Rastislav Podhorský (*1990) vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer). Venuje sa predovšetkým figuratívnej maľbe, kresbe, ale aj teoretickej reflexii umenia, pedagogike a sporadicky kurátorskej činnosti. V roku 2017 mu vyšla teoretická publikácia Prievozník – O ľuďoch v neumení a figúrach v umení (VŠVU, Slovart). Doktorát obhájil prácou Protirečník – Rámce a latentné možnosti vizuálnej tvorby. V rokoch 2017–2021 bol vedúcim Ateliéru maľby III. na Vysokej škole výtvarných umení (v tandeme s Martinom Špircom), kde vyučoval aj predmet Základy maľby. Je víťazom Ceny nadácie VÚB – Maľba 2015 a za diplomovú prácu bol ocenený cenou rektora. Žije a tvorí v Bratislave.