Apolena Rychlíková / Vladimír Turner – Paměť města

Jak se žije ve městě, ve kterém se čím dál tím víc cítíme jako nechtění hosté? To už více než rok zkoumá interdisciplinární projekt s názvem Paměť města, zaměřený na problematiku novodobých proměn Prahy. Podcasty, odborné texty, procházky po jednotlivých čtvrtích nebo diskuze, reflektující potřeby a pocity obyvatel Prahy, nově doplňuje i fotografická výstava ve veřejném prostoru v letenské galerii Artwall. Její motiv je jednoduchý: pětice rukou, které patří konkrétním Pražanům, a v nich pětice klíčů s různými klíčenkami. Ty odkazují k fenoménům, které Pražanům ztrpčují život. Autoři se zaměřili na přebujelý turismus, znečištění ovzduší a s ním související klimatickou krizi, ohrožení bezdomovectvím, novou luxusní výstavbu nebo na gentrifikaci a unifikaci služeb ve městě. 

 

V rámci vernisáže proběhne diskuze se zástupci odborníků i Pražanů na téma novodobých proměn Prahy. V ní vystoupí například socioložka Barbora Matysová, která se věnuje vylidňování Karlína, nebo jedna z protagonistek výstavy, sociální pracovnice se zkušeností s bezdomovectvím, Zuzana Křičková. Doplní je urbanistka Yuliya Moskvina z Platformy Stop Airbnb. Vernisáž se odehraje v holešovické Prazelenině