Nová instalace v Kavárně Pod Lipami obsahuje koláže, asambláže a objekty tvořené fotografiemi potravin z letáků, které jsou doplněny expresivní kresbou nebo jemným gestem. Díla znázorňují na jedné straně vitalitu, zohledňující současný důraz na optimalizaci životního stylu a stravování, a na druhé straně křehkost života a pomíjivost přírodních zdrojů. Trhance (reklamní fotografie) jídla jsou komponovány do nových organismů, struktur. Proces tvorby – vytrhávání, opatrné kladení, hledání nových prostorových vztahů, poetiky, hravost a nadsázka, stojí v protikladu ke společenskému tlaku na výkon. 

 

Adéla Waldhauserová studovala v ateliéru Aplikované a reklamní fotografie u prof. Miroslava Vojtěchovského (BcA.) a dále v ateliéru Performance (MgA.) u doc. Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu UJEP. Absolvovala stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga – Marie de Brugerolle na UMPRUM v Praze a zahraniční stáž v ateliéru Visual Communication na Ecole d’Art Maryse Eloy v Paříži. Ve své tvorbě využívá fotografii, instalaci, nová média a techniku koláže. Spoluzaložila projekt Postcompost a mezioborový festival Wanderlust.