Výstava v MEETFACTORY naznačuje, že je postavená na abstraktním konceptu obrazu, který se vytváří pouze vnímáním pozorovatele a nemá hmotné zobrazení. Výstava odkazuje na optický fenomén ´afterimage-přetrvávajícího vjemu´ a rozebírá obraz, či spíše představu obrazu, která se ´vpálí´ do sítnice oka, a vlastně tak fyzicky neexistuje a odkazuje do těch prázdných míst, které jsou mezi 24 rámečky za vteřinu filmu. Umělecká díla se soustředují na tuto zvláštní paměť oka a zabývají se tou tenkou hranicí mezi obrazem v klidovém stavu a obrazem v pohybu, různými možnostmi forem dočasnosti obrazu, vztahem mezi zobrazeným obrazem a tím jak je vnímán a vztahem mezi skutečným obrazem a jeho přetrvávajícím vjemem.

kurátor: Borbála Szalai (Maďarsko)