Večer věnovaný uvedení knihy Formovaní historie s přednáškou Jakuba Vrby

Kniha Formování historie je výsledkem půlročního projektu Kláry Jirkové a Aleše Čermáka.

Zabývá se interpretací dějin z pohledu různých států. Je vytvořena jako obraz jedné a té samé události – druhé světové války.
Vedle sebe se potkávají přeložené části textu z učebnic dějepisu devíti různých zemí světa. Důležitým motivem této knihy je možnost porovnávání faktů, které se za normálních okolností nemají či spíše ani nemohou setkat.
Kniha Formování historie je v pořadí 6tou vydanou publikací nezávislého nakladatelství Ausdruck Books.

O autorech:
Klára Jirková (*1983) je absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Nová média I a Monumentální tvorba. Její práce reagují na soudobé dění a mnohdy prozkoumávají hranice samotného umění, pracuje s kritickým přístupem, reflektujícím společnost a její trendy. K realizaci svých projektů často využívá zaběhlé systémy či spojení, které nabourává a modifikuje a tím nabízí účastníkovi nový pohled na věci jemu dobře známé.
klaara.net

Aleš Čermák (*1984) je autor, editor nezávislého nakladatelství Ausdruck Books, v současné době studuje v ateliéru Monumentální tvorby Jiřího Příhody na pražské Akademii výtvarných umění.
alescermak.info

O nakladatelství:
Ausdruck Books funguje jako nezávislé nakladatelství.
Ausdruck Books by mohlo být definováno jako názorová platforma, ale také podobně jako architektonické studio, jejím cílem je vytvářet konstrukce založené na velice vyhraněném pohledu na skutečnost ,,SVĚT(a),, společnost a okolnosti s nimiž žijeme v každodenní konfrontaci. Společenské /politické/ historické /globální/ filozofické či čistě autonomní souvislosti.
info: https://profiles.google.com/ausdruckbooks/about