Slovem tělo označujeme ono neustále se proměňující uskupení kostí, masa a krve, avšak ve skutečnosti zde žádná taková entita jako tělo není. Klamný pocit hmotně existujícího já. V každém jednotlivém póru těla se zjevují nekonečné oblasti – prázdné prostory moudrosti – místa kreativity.

 

autor projektu: Aleš Čermák

supervize: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Petr Skala, Matouš Hejl

teoretický support: Jakub Albert Ferenc, Marie Štindlová

sound design: Matouš Hejl

grafický design: Terezie Štindlová

technická podpora: HAMU/GAMU