Vstupujeme do izby, bez dverí a okien.

Miesto, v ktorom sa ocitáme je znepokojivo známe a dôverne neznáme zároveň.

Oddeliť vnútro od vonkajšku.

Zahaliť obnažené, vytvoriť ochrannú vrstvu, náter.

Pobývanie v izbe bez okien.

Pobývanie v liminálnych priestoroch.

Pobývanie v samotnej liminalite.

  

Ocitáme sa v mieste, ktoré už existuje len ako zaprášená nostalgická spomienka