ZOOM link: https://cesnet.zoom.us/j/92932043100 

 

Alma Lily Rayner je původem izraelská multidisciplinární umělkyně a aktivistka momentálně žijící a působící v Praze. Její tvorba se zaměřuje na sociopolitická témata, která propojuje s otázkami genderu, traumatu a neviditelných forem násilí. Přestože jsou její projekty velmi osobní, jsou svázány s dlouhodobým výzkumem, s cílem zpochybnit dominantní mocenské systémy. Pracuje napříč digitálními médii a se zbytkovým audiovizuálním materiálem, textem a mluveným slovem. Díla Almy Lily Rayner jsou obvykle doprovázena sérií společných setkání a diskusí. Její tvorba, která často přesahuje do veřejného prostředí, byla představena v Praze, Berlíně, Paříži, Jeruzalémě nebo v Benátkách. Je spoluzakladatelka spolku Barvolam. Textem o kultuře znásilnění přispěla do letošní edice Bez súhlasu.txt, publikace z dílny Apart, Kapitál a Display. Je finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2020.

https://www.almalilyrayner.com/ 

 

_________________________

Přednáška je součástí online předmětu na FF MUNI – IM_138_TIM a TIM_BM_003 Master Classes vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivních médií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a také součástí předmětu Videogram na FaVU VUT pod záštitou Kabinetu audiovizuálních technologií. Další program na www.videogram.cz