Nástěnná malba vychází ze současného kontextu zpráv, které se nás začínají najednou osobně dotýkat. Ať už jde o společenské téma vyrovnávání se s novou nemocí, nebo před několika dny vypuklé války dva hraniční přechody od nás. Instalace si v žádném případě neklade za cíl snižovat události posledních dní. Naopak poukazuje na to, jak je snadné se dostat do vysávajícího informačního trychtýře. Čím hlouběji se do něj noříme a čím více se nás situace osobně týká, tím snazší je nechat se pohltit zprávami, prognózami a emocemi na sociálních sítích. V ostrém světle okolností, s nimiž máloco zmůžeme, najednou vnímáme vlastní denní aktivity jako něco, co může počkat.

  

Téma malby si klade za úkol obrátit svoji pozornost zpět ke své vlastní denní rutině, udržování sebe v dobré psychické i fyzické kondici, pěstování kontaktu s blízkými. Ilustrovaná doporučení, jak se znovu stát autorkou svého narativu a udržet si klid a chuť k vlastním aktivitám. Antipoliticky angažovaná výstava vychází z autorčina osobního kontaktu s událostmi posledních dní a následného pokusu odpoutat se, uvést se do klidného smysluplného žití obyčejného života.