V Berlíně žijící fotograf, mediální umělec a vydavatel působí jako šéfredaktor časopisu European Photography, zaměřeném na současnou fotografii a nová média, který založil v roce 1980. Andreas Müller-Pohle je jedním z hlavních představitelů visualismu, jeho tvorbu charakterizuje přístup k obrazové interpretaci zobrazovaného metodou, analyzující jeho zdánlivě samozřejmou jednoznačnost. Soustřeďuje se především na pojem „interfaces“ v jeho vícevýznamovosti, opouští klasický fotografický obraz a často jej transformuje do jiných kódových systémů. S tímto přístupem kontinuálně souvisejí i jeho nejznámější práce z posledních let, projekty uváděné pod titulem River project – The Danube River Project (2005-2006), Hong Kong Waters (2009-2010), které jsou součástí výstavy v Domě umění města Brna. Autor sledoval tok Dunaje od jeho pramene až k ústí, od západu k východu, v Hong Kongu konfrontoval přírodu, nespoutaný vodní živel s umělými produkty současnosti – s městskou architekturou. Smyslový prožitek má současně i další významovou dimenzi, související s ekologií, s přírodními procesy zániku i obnovy. Název výstavy charakterizuje princip, který Andreas Müller Pohle často uplatňuje ve svých fotografických sériích – toku vody odpovídá tok kódů, digitální znakové řeči, které poprvé použil v Digitálních partiturách ( 1996-1998), později ve Face Codes ( 1998-1999) a v některých videoprojekcích. Ve svých starších pracích z počátku devadesátých let – Zyklogramme – používá obrazový materiál jako obrazotvorný prvek a zachycuje proces jeho recyklace. Obdobný princip v jiné vizuální podobě prezentuje Entropia ( 1996), dokumentující obrazem i audiozáznamem likvidaci fotografií, filmů a adjustovaných obrazů průmyslovou mechanikou. Oproti analogové fotografii, jejímž cílem je obrazová fixace vizuálního vjemu využívá autor dynamické proměnlivosti digitálních procesů. Pojmy čas, pohyb, proměna interpretuje v nejrůznějších podobách a významových konotacích.

Výstavu zahájí 6.9. 2012 v 18H ředitel Domu umění města Brna Rostislav Koryčánek a kurátorka Jana Vránová.