Výstava Mire sveti představuje kurátorský výběr fotografií z pozůstalosti Andreje Pešty. Andrej Pešta (1921–2009) byl nepřehlédnutelnou, avšak dnes téměř zapomenutou osobností. Vybrané fotografické snímky přinášejí autentický pohled na život Romů v Československu převážně v období 60.– 80. let 20. století. Návštěvník má příležitost konfrontovat se s jinou výpovědí o Romech, než na jakou je v české a slovenské dokumentární fotografii zvyklý, má možnost seznámit se s pohledem zevnitř. Pešta na svých snímcích zachycoval realitu, která jej obklopovala na místech, kde žil, tvořil abyl aktivní (východní Slovensko, jižní Morava). Do devadesátých let dvacátého století je nám Pešta doposud jediným známým romským fotografem v prostoru bývalého Československa.

Muzeum romské kultury při této příležitosti vydává doprovodnou fotografickou publikaci – Andrej Pešta, O Fotki. Ke spolupráci na výstavním projektu a doprovodné publikaci byl přizván externí kurátor Tomáš Pospěch.