Zveme na dernisáž výstavy Mindpatterns.

 

Anna König Vlk představila v qr_space_ umělecký experiment pod názvem art.mindpatterns. V jejím uměleckém experimentu se divák stává tvůrcem, kurátorem své vlastní výstavy. Středobodem expozice je zmenšený model galerie, který symbolizuje naše vnímání prostoru a umožňuje nám nahlédnout do jeho nitra z nových perspektiv. Přilehlá videa Mysl 1. a Mysl 2., kde se živě debatuje o uspořádání výstavy, přinášejí divákovi vhled do procesu kurátorské práce a zároveň ho inspirují k vlastním úvahám. Umělkyně tak nejen prezentuje své dílo, ale i vytváří prostor pro dialog a interakci mezi divákem a uměním.