Anna König Vlk vystudovala Vizuální umění a Výtvarnou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně, v současné době zde působí jako doktorand v oboru Teorie umění a Galerijní edukace, vede galerii současného umění INDUSTRA ART v Brně a je nezávislou kurátorkou. Její současná tvorba je spojena s médiem uměleckého experimentu, v němž König Vlk skrze platformu art.mindpattern reflektuje úzký vztah diváka a galerie. Divák je zde aktivním návštěvníkem – tvůrcem.

 

V galerii qr_space_ představí vlastní umělecký experiment, díky kterému se paralelně dostáváme z našich domovů do prostoru galerie, která jakožto hlavní vizuální prvek určuje celkové vnímání výstav a obrací nás k tomu nejdůležitějšímu bodu, možnosti poznání a interpretace uměleckých děl. Co když je mysl kurátora, umělce, běžného diváka natolik odlišná, že k onomu poznání nikdy nedojde? Jak vnímáme prostředí galerie a jeho zákonitosti? Existují nějaké skryté vzorce myšlení, které nás mohou dovést ke společnému vědomí?

 

Kurátorka: Ana Ciornea