Koník 1, 2016, olej, plátno, 105 x 140 cm

Na první výstavě letošního roku představuje v Galerii Petr Novotný své nejnovější obrazy pražská malířka Anna Neborová. Je to její premiéra v této galerii.
Neborová se narodila roku 1968 v Praze. Od roku 1987 do 1994 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Ptáčka, Sopka a Dlouhého. V současnosti žije a pracuje v Praze.
Tato výstava ukazuje nejnovější práce Anny Neborové, jsou to obrazy z letošního a loňského roku. Námětově je to přechod mezi doznívajícím cyklem maleb skleněných artefaktů, kterým se věnovala intenzivně v poslední době a novou sérií obrazů, majícími za námět svět obyčejných věcí, obklopujících malířku v jejím všednodenním životě, svět věcí okolo ní, věcí nadosah. I tyto nové práce jsou vytvářeny, stejně jako předešlý cyklus, jemnými odstíny lomených barev, chvějivým rozostřeným rukopisem, připomínajícím akvarelové kresby. Autorka k výstavě uvádí: „Moje nové obrazy navazují na předešlý cyklus Sbírka, který byl věnován výhradně sklu. Tentokrát jsem se od skleněných artefaktů posunula i k dalším předmětům, které mne obklopují a mají pro mě osobní význam. Většina věcí, které mne inspirovaly, se nachází v mé těsné blízkosti, v ateliéru, nadosah…Tento nový cyklus jsem nazvala jednoduše “věci” a kromě skla zahrnuje i další předměty, s kterými žiju, které nesou můj otisk i otisky lidí, jejichž rukama prošly přede mnou. Věci, které nějakým způsobem vypráví o plynutí času – starý oprýskaný rám o jeho délce a důstojnosti a pomíjivá letní kytice o jeho prchavosti…Tak jako mne u skla fascinuje jeho elegance a průsvitnost, baví mě teplá solidnost dřeva i perfektní bělost čerstvě napnutých pláten, které se kupí a překrývají u stěny ateliéru a samy o sobě vytváří proměnlivé geometrické kompozice. V této sérii obrazů pokračuji ve snaze vyjádřit svůj vztah ke skutečnosti, přičemž předměty samotné mě zajímají stejně tak jako prostor mezi nimi. Pokus transformováním reality vytvořit průhled do paralelního zrcadlení světa.“
Anna Neborová vystavuje samostatně od roku 1997. Má za sebou řadu samostatných i společných výstav v dobrých galeriích. Svou tvorbou zejména z poslední doby si říká o naši pozornost i do budoucnosti.

Anna Neborová / Nadosah
8. února – 18. března 2017
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,
sobota po domluvě na tel. 608862324
Vernisáž ve středu 8. února v 18 hod. za osobní účasti autorky