Objekty, koláže a asambláže Anny Ročnové jsou často tvořeny v sériích, propojené běžnými aktivitami se kterými je umělkyně obeznámena, jako rybaření, koupání či pořádání pikniků. Navzdory této linii společným tématům nebo spíš frameworkům – se její formy tvarují interakcí s materiály a technologiemi, které tyto materiály samy nabízejí.

 

Jan Boháč se věnuje tématu přesouvání zodpovědnosti v rámci nehody a její chápaní jako vstupu do posthumáního světa.