Anna Ročňová svá díla pojímá jako křehké součásti vnějších, zejména přírodních struktur. Její objekty jemně vyrůstají z okolního prostředí a vytváří tak v galerii určitou transformaci či nenápadnou invazi přírodního prostředí do výstavního prostoru. Tento způsob uvažování Ročňová uplatňuje i opačně, kdy své objekty nechává působit ve volné přírodě, která se tak stává otevřeným výstavním polem.

  

Právě důraz na přírodní proces, díky němuž díla postupně splývají s krajinou a stávají se součástí prostředí, ve kterém byly vystaveny/umístěny, je zásadní součástí uměleckého projevu Ročňové – mohli bychom jej nazvat pomalým prorůstáním či zarůstáním. Se stejnými principy bude pracovat její výstava v Galerii Kostka. Spojením křehkých přírodnin s industriálními prvky naváže na původní (industriální) účel prostoru, ve kterém se nyní galerie nachází. Výstava je zamýšlena jako tematický ekvivalent ke kolektivní přehlídce Only Transitions and Translations, která bude souběžně probíhat v hlavní galerii.

  

kurátor: Ján Gajdušek