Prostorová instalace volně navazuje na sérii fotografií “Antika” z roku 2010. Odkazuje mimo jiné k tradicím antické architektury. Fotografická série „Antika“ odkazuje k antickým stavbám. V zachycených situacích vzniká na krátký časový úsek architektonický objekt a stává se „dočasnou architekturou“ – síťová houpačka hlavou dolů jako náznak obloukové klenby, lití bílé barvy přes otvory podle půdorysu původního paláce athénského Parthenonu, ženy oděné v lehkém oděvu jako řecké karyatidy plnící nosnou funkci v architektuře.