Zveme do Galerie GAFA na výstavu prací studentek a studentů ateliéru Environmentální design pro architekturu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Ateliér se věnuje počínání člověka v prostředí našeho fyzického světa, přírody, krajiny, sídel, s důrazem na základní předpoklady, potřeby a parametry lidské existence, tedy bydlení a obživu.

 

V zimním semestru akademického roku 2022/23 bylo úkolem naznačit v návrzích malých objektů tyto souvislosti a možnosti v prostředí vody, která se ukazuje jako rozhodující místo budoucího života člověka na naší planetě. Předmětem zadání bylo vytvořit objekt na téma knihy islandského spisovatele Andriho Snaera Mangnasona. Výsledkem práce každého ze studujících je architektonický a designový návrh objektu nebo výtvarný počin umístěný v souvislosti s vodní plochou, vodou, včetně technologického návrhu. Výstavu doplňují práce vedoucího ateliéru Zdeňka Fránka, které řeší otázku, co vše ještě může být architektura.

 

vystavující: Eliška Vořechovská, Vojta Liebl, Michaela Táchová, Bára Bedřichová, Kateřina Bílková, Kristýna Bendová, Veronika Groeslová, Vojtěch Santolík, Jan Michalica, Michaela Peštová, Klára Techlovská, Kateřina Pálková, Honza Popelka, Anička Malečková, Jan Strecker, Leila Tolarová, Miren Vilhelmová