Galerie Architektury Brno se letos poprvé zapojí do festivalu ARCHIKULTURA 2015, který ve svém sedmém ročníku vyrostl z ostravské Galerie výtvarného umění Ostrava a Kabinetu architektury Ostrava do celostátní akce věnující se prezentaci současné architektury.

Galerie Architektury Brno představí v rámci ARCHIKULTURY 2015 dílo významného polského architekta Jakuba Szczęsneho, včetně mediálně a světově již známého „Keret House“, který byl označen za „nejužší dům světa“. Společně budou prezentovány i téměř na dvě desítky posledních prací tohoto kreativního architekta.

„Keret House“, označovaný jako nejužší dům na světě, je natolik pozoruhodný projekt, že jej před nedávnem do své sbírky současné architektury zařadilo prestižní Muzeum moderního umění v New Yorku (MoMA) a byl tak zároveň součástí prezentace nových sbírkových přírůstků v rámci výstavy „Conceptions of Space“, která tam proběhla od 4. července do 19. října 2014. S nepatrným časovým odstupem se s tímto projektem a dalšími projekty z dílny Jakuba Szczęsného bude mít možnost seznámit i brněnská kulturní veřejnost.

Pro projekt ermitáže-pracovny pro izraelského spisovatele Etgara Kereta byl předurčen na první pohled nevhodný pozemek, štěrbina mezi dvěma bytovými objekty ve varšavské čtvrti Wola. Tato nepříliš ideální situace byla výzvou a motivací najít originální řešení, jehož výsledkem je umělecká instalace, kdy architektonický objekt se stal dokonalým komunikačním médiem pro šíření umělecké ideje.

/// Jakub Szczęsny – polský architekt, narozený v roce 1973, je spoluzakladatelem architektonického ateliéru Centrala. V létech 1993 až 2001 studoval na Fakultě architektury Varšavské polytechniky a taky na Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona a Ecoled’Architecture Paris la Defense. Současně ve spolupráci se skupinou Studio DECO realizoval řadu interiérů pro obchody a soukromé byty. V roce 2001 spolu s Krzysztofem Banaszewskim, Małgorzatą Kuciewicz a Janem Strumiłło zakládá ateliér Centrala, jako sdružení, které chce působit hlavně na poli architektury staveb a interiérů, urbanismu a v neposlední řadě se chce rovněž zabývat architektonickou kritikou. Centrala je chápana jako jistý druh prostoru, kde dochází k výměně myšlenek a nápadů, jež Jakub Szczęsny působí také individuálně, mimo projekční sdružení, jeho práce vycházejí z konglomerátu solidní vědecké a umělecké přípravy.

Práce Szczęsného se vyznačují výjimečnou kreativitou a vtipem i tam, kde jiní architekti s ohledem na množství nepříznivých okolností ztrácejí náladu a raději své angažmá vzdávají. Nevyhýbá se komorním zakázkám, či dočasným instalacím, jeho výjimečný a hravý přístup mění tyto záležitosti v pozoruhodné a přitažlivé záležitosti se značným mediálním přesahem a společenským dopadem. Všemu dodávají na atraktivitě jeho kresby a komiksy, jimiž jednoduše a originálně vyjadřuje podstatu svých konceptů. S návrhy a pracemi Jakuba Szczęsného se můžeme setkávat nejen v jeho rodném Polsku, ale také v Izraeli, Palestině, Austrálii, Turecku, Německu, Indii a USA ///.

Výstavu z dílny Galerie moderního umění BWA ve Wroclawi pro české diváky připravil ostravský Kabinet architektury ve spolupráci s Galerií Architektury Brno.
Výstavu zahájí Jakub Szczęsny a ředitel festivalu ARCHIKULTURA 2015 Tadeáš Goryczka ve středu 4. března 2015 v 17.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno.

Součástí programu výstavy bude přednáška Jakuba Szczęsneho, která se uskuteční před vernisáží 4. března 2015 v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně v 15.00 hodin.

Výstava bude otevřena denně od 10. do 18. hodin do 27. března 2015.