Spolek Archiv výtvarného umění spravuje a zpracovává rozsáhlou sbírku dokumentů zejména českého a slovenského výtvarného umění 20. a 21. století – katalogy, monografie, pozvánky, knihy, časopisy, fotografie apod. Dokumenty skladujeme v pronajatých prostorách v Praze 4 Nuslích. Uložené dokumenty zpracováváme v informačním systému abART (www.isabart.org).

  
Provozujeme studovnu, antikvariát a sklady v Praze 4 Nuslích, Pod Terebkou 15, dále veřejnou knihovnu v Centru současného umění DOX v Praze 7, celoročně realizujeme výstavy v prostorách Malé věže DOXu a v galerii Polička/Shelf, pořádáme přednášky, zpracováváme bibliografie a vydáváme publikace.

 
 
Archiv výtvarného umění
Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Původní vymezení (české a slovenské výtvarné umění od roku 1939) se brzy rozšířilo, archiv se všestranně – časově (staré umění), územně (zahraniční umělci, exil), oborově – otevřel. Hlavním zájmem dál zůstává současné české a slovenské výtvarné umění. Základem archivu jsou katalogy setříděné do několika oddílů: katalogy samostatných výstav, katalogy společných výstav, katalogy skupin, katalogy jednotlivých galerií. Zvláštním oddílem je typografická sbírka – více než 30 000 knih. Kromě katalogů, monografií, knih a časopisů Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují – pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, fotografie, diapozitivy, parte, navštívenky ad. Dnes jde o největší takto specializovanou sbírku, řádově statisíce jednotek. Duplicitní materiály nabízíme nekomerčním galeriím k výměně, ostatním zájemcům k prodeji (www.artarchiv.cz/duplicity).

 
 
Knihovna a výstavy
Od ledna 2010 Archiv provozuje knihovnu v 1. patře Centra současného umění DOX, v Praze 8 Holešovicích. Knihovna slouží zároveň jako studovna s počítači, skenerem, tiskárnou. V přilehlém prostoru knihovny tzv. Malé věži pořádá Archiv výstavy s tematikou našeho archivu (Pohled do archivu 1: Fotografie, Pohled do archivu 3: Parte, Pohled do Archivu 7: Diapozitiv). Od ledna 2013 provozujeme netradiční výstavní prostor Polička/Shelf v jedné polici naší knihovny. V měsíčních intervalech zde představujeme originální autorské knihy.

 

Sklady archiválií v Nuslích
V roce 2018 jsme přestěhovali naše archiválie (statisíce dokumentů) do pronajatých skladů v ulici Pod Terebkou 15, Praha 4 Nusle. Zde archivujeme většinu našich dokumentů, autorské i kolektivní katalogy, obsáhlou typografickou sbírku, časopisy, statisíce pozvánek, plakáty, diapozitivy a veškeré další archiválie. Vedle skladů provozujeme Pod Terebkou i veřejně přístupnou studovnu s antikvariátem.

  

Informační systém abART
Archiv od roku 2003 vyvíjí, plní a provozuje vlastní informační systém – abART, jde o obsáhlou databázi českého a slovenského umění zdarma přístupnou na adrese www.isabart.org. abART vznikl za účelem zpracování dokumentů a informací, s důrazem je co nejpřesněji podchytit, utřídit a hloubkově (vědecky) zpracovat. Základním principem je všestranné propojení vkládaných dat. Informace (data) nejsou mechanicky přebírány, vždy se odkazují na pramenné zdroje, zatím převážně na dokumenty uložené v Archivu. K začátku června 2019 je v abARTu založeno 147 304 osob, zpracováno 66 661 výstav a akcí, 174 878 dokumentů, vytvořeno 2 230 963 základních vazeb, přičemž zpracovaná je zatím jenom menší část fondu. abART umí díky svým vazbám vytvořit přehledy výstav, soupisy literatury, výročí, soubory rodáků, regionálních osobností. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny, data jsou denně aktualizována. abART dnes využívá řada cílových skupin – studenti, teoretici umění, kulturní pracovníci, novináři, publicisté, knihovníci, galeristé, sběratelé, nakladatelé, informační centra ad. Informace uložené v abARTu mohou být sdílené a šířené pod podmínkou licence Creative Commons – BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci).