Zdeněk Palcr a Giacomettiho postřeh 2

15. setkání z cyklu V šest v Archivu

Archiv výtvarného umění, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

čtvrtek 7.4.2016 18:00

Po rozboru textu Giacomettiho postřeh, který byl pracovní verzí Palcrových úvah o rozdílu mezi sochou a objektem, bude třetí přednáška z cyklu Rok s Palcrem věnována textu Giacomettiho postřeh 2, jejž Palcr pokládal za verzi definitivní a v němž se hlouběji věnoval podstatě a kulturnímu významu sochy, zejména rysu stání, který ji zakládá jako ztělesnění duchovního světa. Navazovat bude zamyšlení nad textem filosofa Petra Rezka Co námi se děje, v němž Palcrovu úvahu komentoval.

Přednášející Michal Blažek, host Antonín Kosík.

 

Před létem se uskuteční přednášky z cyklu Rok s Palcrem ještě 12. května, 26. května a 30. června (vždy ve čtvrtek v 18:00 v Otevřené knihovně Archivu výtvarného umění v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7), jejich námětem budou další texty Zdeňka Palcra Naivní svět génia, Záhadný výskyt skutečnosti a Možnost obrazu.