Již čtvrtým ročníkem potvrzuje Art Week Liberec svoji suverenitu v rámci nemnoha výtvarných festivalů v Čechách. Liberecký Art Week klade důraz na propojení autentických kulis města a instalací umělců. Návštěvníci festivalu, ale i kolemjdoucí jsou tak vtaženi do děje a během týdne obohaceni vlivem současného umění. V rámci festivalu uvidíte grafická díla, sochařské objekty i nová média, a to vše doplní pestrý doprovodný program.

 

Festival není svázán místy, médii ani generačními rozdíly. To nejzajímavější z aktuální umělecké scény z méně či více vzdálených koutů České republiky vybrala kurátorka festivalu Jana Bernartová, která doplňuje: „Zpřístupníme tentokrát 5 výstavních prostorů a představíme 6 umělců. Jedním z účastníků letošního festivalu je například absolvent pražské Akademie výtvarných umění a finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 Dominik Gajarský. Jeho atmosférický krátkometrážní film Equilibrium (2017) mohou návštěvníci zhlédnout v Kině Varšava nejen v průběhu konání festivalu, ale i těsně před oficiálním zahájením, a to s komentářem autora.“

Dalšími účastníky Art Week Liberec 2019 jsou následující umělci: Jan Měřička, patřící ke špičce grafické scény u nás, jehož tvorbu shodou okolností nedávno představila Oblastní galerie Liberec. Pro Měřičku typické velkoformátové sítotisky, které se tematicky obracejí nejčastěji k zachycování pohybu, budou k vidění v Malé výstavní síni. Ve stejném prostoru se veřejnosti představí také nejmladší umělkyně festivalu Martina Machová, loňská absolventka Fakulty umění a architektury Technické Univerzity Liberec. Její citlivá realizace Chvění – malé změny (2018) je založena na interakci s divákem, bez jehož blízkosti objekt není uveden v činnost. Lukáš Machalický připravil intervenci do stálé expozice Oblastní galerie Liberec, ta představuje nejsoučasnější uvažování o instalaci sbírek a jejich prostupování. Současná díla jsou v komunikaci s díly starých nebo modernistických mistrů a tento dialog zpřístupňuje novou vrstvu náhledu na umění a jeho vnímání. V díle In the Park (2018) se divák dostává do modelového prostředí neurčitých pravidel a pomíchaných poměrů velikosti. Další vystavující je architekt Ivo Louda působící na FUA TUL v rámci doktorského studia. Zajímá se o propojování digitálního a fyzického světa, o fenomén modelu – prostředku a výsledku trojrozměrného zobrazení. Během festivalu Art Week Liberec 2019 zrealizuje prostorovou site-specific instalaci Nekonečnostěn, kontrastující s architekturou v okolí kampusu TUL.

 

Slavnostní zahájení se uskuteční 10. 5. v 17:00 hodin v Malé výstavní síni za doprovodu audiovizuálního představení ateliéru interaktivní média Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Festival nabízí prohlídku jednotlivých výstav s kurátorkou Janou Bernartovou, která divákům přiblíží jednotlivá díla. Prohlídka bude zahájena v sobotu 11. 5. ve 14:00 hodin v Kině Varšava. Ve středu 15. 5. v 17:00 hodin pak proběhne vernisáž výstavy ve studentské Galerii Stěna v ateliéru Karla Hubáčka na TUL. Po jejím uvedení okomentuje kurátorka Galerie Stěna Pavla Zemanová instalaci Ivo Loudy. Festival se pomalu rozloučí s návštěvníky přednáškou Lunatic Diary Zdeny Zedníčkové, a to ve čtvrtek 16. 5. v 17:00 hodin v Malé výstavní síni. www.artweekliberec.cz

 

Kurátor výstavy: Jana Bernartová

Grafický design: Richard Bakeš

 

Místa konání:

Kino Varšava: Dominik Gajarský

Malá výstavní síň: Martina Machová, Jan Měřička

Oblastní galerie Liberec: Lukáš Machalický

Kampus Technické univerzity Liberec: Ivo Louda

Ateliér Karla Hubáčka,

FUA TUL: Galerie Stěna

 

Art Week Liberec 2019 se koná za podpory statutárního města Liberec. Festival byl podpořen fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.