ROTR - ARTIFICIAL ROTR

Pod
jménem ROTR všichni v Liberci znají streetartistu, jehož pouliční malby zdobí
nejedno zdejší zákoutí.

ROTR je původem z Liberce, studoval Střední uměleckou školu ve Frýdlantu, obor Propagační výtvarnictví a poté Dějiny umění v Plzni. Učil na Střední umělecké škole
v Liberci, ale působil také jako designer svítidel, nebo terapeut lidí se schizofrenií.

Byl členem skupiny DrinkArt, která pořádala multižánrové víkendy v bývalých Lázních v Liberci.

Ve své tvorbě se věnuje především streetartu, graffiti a malbě. Mezi jeho další pole působnosti patří také kašírované masky, ilustrace, airbrush, objekty nebo šperky.
Můžeme sledovat dvě roviny v jeho tvorbě, co se námětů týče. Buď jde o čistě kreativní, pojednávající nejrůznější bytosti, kreatury či situace, anebo jakousi hlubší rovinu s morálním apelem na diváka, či satiricky komentující politické či
celospolečenské dění.

Pro výstavu ve vitrínkách si ROTR připravil sošky vytvořené 3D tiskem, které mají předobraz v jeho pouličních
malbách. Náměty jednotlivých sošek korespondují s názvem výstavy ARTIFICIAL ROTR, kdy slovo artificial znamená umělý, falešný, líčený, což se odráží i v použité technice tisku z umělé hmoty.