UMPRUM opět otvírá své dveře široké veřejnosti. Pravidelná celoškolní přehlídka Artsemestr návštěvníky seznamuje s klauzurními i semestrálními projekty v oborech architektura, design, grafika, volné a užité umění. Po dobu výstavy se hlavní budova na náměstí Jana Palacha promění v jednu velkou galerii, a to doslova od sklepa až po půdu.

 

Symbolické vstupné můžete zasílat na podporu zasažených tragédií na FF UK přímo do Nadačního fondu Univerzity Karlovy zde.

  

Dílna na separaci vosku pro odlévání dočasného díla Společná krajina: 26.–30. 1. 10:00–18:00.