Výstavní projekt Astigmatismus představuje selektivní průřez tvorbou tří pedagogů a výrazných představitelů českého malířství, Daniela Balabána (*1957), Josefa Bolfa (*1971) a Jiřího Petrboka (*1962).

  

Skupinová výstava se zaměřuje na vybraná díla z období ostatních dvou dekád, která jsou poháněna figurálními výjevy, (maskovanými) tvářemi či fragmenty těl. Sledujeme nelineární narativy, které jsou roztroušeny v zamlžených prostředích, nejednoznačných situacích a zkreslených realitách. Tušíme, co se děje, vidíme záchvěvy povědomých motivů a známých atributů, avšak výsledky zůstávají vícevýznamové a nejisté. Kolážové řešení instalace a asociační spojování děl přirozeně vychází z malířských vizuálních kompozicí, které mají blízko k současným surrealistickým tendencím, absurditě a cílené manipulaci skutečnosti – ovlivněné osobními vzpomínkami, zažitými situacemi či formálními a ideovými apropiacemi.

  

Pojmem astigmatismus se označuje oční vada, která je způsobena nepravidelným tvarem rohovky. Důsledkem nestandardního zakřivení se dopadající světlo láme různými směry, kvůli čemuž je vidění ve všech vzdálenostech rozmazané, zkreslené či zamlžené.