Vliv technologií na podobu současného obrazu. Osm autorů a autorek. Obrazy z posledních 25 let. 

  

kurátor: Milan Mikuláštík