Vliv technologií na podobu současného obrazu. Osm autorů a autorek. Obrazy z posledních 25 let. 

 

kurátor: Milan Mikuláštík