Dvojice Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus působící pod názvem BOOT_av uvádí speciální audiovizuální projekt pro příležitost výstavy Amedo Modigliani v Praze. Stropní podhled galerie Obecního domu bude rozzářen velkoformátovou projekcí a její zvukový prostor prosytí elektronické plochy inspirované malířovou obrazovou a životní energií. Konfrontace historického prostředí a klasických uměleckých děl se současnými prostředky digitálních médií nabízí divákovi ochutnávku pohledu na kulturní fenomény z nové perspektivy.