Vyhýbání se (Avoidance) působí nejlépe ve stavu nicnetušení. Vyhýbání se můžeme pozorovat v neodbytných gestech, chování a myšlenkách, které vyznačují prostor vyloučený ze sféry explicitního vědění, který je však nepochybně nepřímo přítomen. Vyhýbání se přichází, aby zastoupilo části kolektivní a osobní zkušenosti, jež nejsou v daném okamžiku přístupné vlastnímu já, ale které zčásti řídí realitu.

   

Výstava Avoidance a díla, jež obsahuje, nabádají k setkání se způsoby, kterými to skryté pobývá na povrchu viditelného, opakuje se a čeří hladinu přítomnosti, zatímco si uchovává svou hlavní moc – váhavost. Výstava nám předkládá proces vyhýbání se, jako generativní model myšlení, stojící v protikladu vůči logice a politice transparentní identity.

 

umělci: Vytenis Burokas, Tarek Lakhrissi, Maria Loboda, Liv Preston, Anastasia Sosunova, Alexandra Sukhareva, Virgilijus Šonta

 

kurátoři: Dina Akhmadeeva, Adomas Narkevičius

 

With support from the Lithuanian Council for Culture and Vilnius Municipality.