Aziz Choudry. Pochod v rámci Mezinárodního dne žen v Beirutu, březen 2017

Přednáška Azize Choudryho

Moderuje Václav Drozd

 

Jak nás může obohatit hlubší zájem o intelektuální práci aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o sociální, politickou a ekologickou spravedlnost? Aziz Choudry propojuje své vlastní zkušenosti s aktivismem a různými sociálními hnutími, aby poukázal na to, že takový boj je nejlépe pochopitelný, pokud se zapojíme do učení, vědění, debat a sdílení teorií, které jsou jeho součástí. Choudry ve své práci vychází z antikoloniálních, marxistických, feministických a antirasistických pohledů na vědění a moc. Jeho práce vyzdvihuje způsob, jakým se aktivisté, aktivistky, organizátoři a organizátorky učí přímo tím, že konají, a upozorňuje na chybějící propojení mezi praxí organizování sociálních hnutí v terénu, kritickou teorií o vzdělávání dospělých a teorií zkoumající sociální hnutí. Jako příklady uvádí antikoloniální proudy v rámci hnutí za globální spravedlnost, které se formují v Pacifické Asii, aktivistický výzkum a vzdělávání v sociálních hnutích a lidových organizacích na Filipínách, dělnické boje migrantů a imigrantů v Kanadě, či studentské stávky v Quebecu v roce 2012.

 

Aziz Choudry je sociolog, aktivista, badatel a spisovatel, je také profesorem na McGill University v Montrealu. Zabývá se prací sociálních a aktivistických hnutí a je autorem knihy ,,Learning Activism: The Intellectual Life of Contemporary Social Movements” (University of Toronto Press, 2015) a editorem knihy ,,Just Work?: Migrant Workers‘ Struggles Today” (Pluto Press, 2015), která se věnuje vykořisťování pracovních migrantů po celém světě a shrnuje některé příklady jejich kolektivního odporu. Jeho aktivistické konání zahrnuje širokou škálu akcí a výzkumu proti nadnárodní korporační moci, imperialismu a komodifikaci života.

 

Přednáška bude v angličtině.

Vstup volný.