B_Mrázková_Every Step You Take_ScreenSaverGallery_fotodokumentace_Trnková

Video Every Step You Take využívá vyhledávání obrázků pomocí obráceného vyhledávání obrázků. Na rozdíl od tradičního vyhledávání založeného na klíčových slovech tento typ vyhledávače uživatelům nabízí vizuálně podobné obrázky na základě nahrané fotografie. Vyhledávač páruje barvy, kontrasty, tvary nebo hrany a hledá společné prvky v obraze, podobně jako u vyhledávání otisků prstů. Kromě algoritmů jsou k rozpoznávání obsahu vizuálních materiálů využívány také neuronové sítě. Namísto pouhého statistického odhadu obrázku se neuronové sítě snaží porozumět identifikací objektů a vztahů mezi nimi.

Ve videu jsou prezentovány dvě po sobě jdoucí série nalezených vizuálních materiálů ze dvou vyhledávacích strojů: Google Image Search a Microsoft Bing. Oba poskytují své algoritmické “úvahy” a asociativní řetězce na základě počáteční fotografie, což je snímek ze serveru pražského datového centra Kokura. Vyhledávací stroje pracují se zobrazenými objekty a hlavními motivy obrázku, nabízejí variace na témata, která vycházejí z jejich “interpretace”. Video navazuje na část projektu Yellow Box z roku 2020, který se zabýval těžbou a tříděním dat, materialitou internetu a samotným datovým úložištěm.

Bára Mrázková absolvovala FAMU a pokračovala v doktorském programu na UMPRUM v Praze. Po dokončení studia spolupracovala s Filipem Lábem ve výtvarném duu. Ve své společné práci zkoumali nejen prostory postkomunismu ve východní Evropě, ale i fotografické hranice mezi dokumentem a fikcí. V jejích dalších projektech se ponořila do informační povahy proto-digitální fotografie předcházející globální digitalizaci, a to nejen omezeně na vizuální informace. Bára používá různá média, včetně fotografie, videa a instalací. Ve své současné práci zkoumá operace a procesy skryté za výrobou a distribucí současných fotografických obrazů. Zaměřuje se na mechanismy zapojené do těžby a průmyslové výroby elektronického zboží, které umožňují vytváření technických obrazů.

Pro stažení programu a prožití vystoupení navštivte web ScreenSaverGallery.