Vizuální umělkyně  česko-amerického původu Barbara Benish se ve své mnohdy aktivistické  tvorbě soustředí na pojmenování aktuálních problémů současné společnosti. Její tvorbu lze nahlížet v souvislosti s autorskými postupy, kdy se pozice umělce někdy hybridně mění, v tekuté době se role zákonitě prostupují. Umělec je zároveň kurátorem, organizátorem či pedagogem, pracuje aktivně s konkrétní komunitou a svým dílem chce často upozornit na lokální či globální problémy. Není tak důležité, jak skvělou či prestižní výstavu udělá či jakou tržní cenu má jeho tvorba, ale spíše je za podstatné pokládána změna myšlení či přístupů společnosti k určité problematice. V tomto pojetí tvorby má vizuální umění roli apelu, je schopno reflektovat společenské procesy, je kritickou reflexí nejen společnosti, ale také uměleckých institucí.  Tuto novou roli autora a jeho díla lze interpretovat jako tvůrčí postupy označované jako  new genre public art, což jsou z pochopitelných důvodů v západní Evropě a Americe legitimní tvůrčí strategie.  V českém kontextu je téma aktivismu něčím relativně novým, kdy stále u části laického i odborného publika převládá nepsané pravidlo, že vizuální umění by se přímočaře vyjadřovat k aktuálním problémům nemělo, že je to cosi nevhodného. Tématem aktuální výstavní intervence Barbary Benish pro prostor galerijní kaple je motiv reflexe propojování některých jevů symbolizujících současnou krizovou situaci, kterou můžeme vnímat pod různými označeními, jako krizi uprchlickou, ekologickou či krizi politického systému. Autorka chce prostřednictvím své umělecké výpovědi zpřítomnit fragment vzpomínky na akt občanské neposlušnosti, protestu, kdy se pod hlavičkou Standig Rock Sioux Tribe původní obyvatelé Ameriky – indiáni  v Severní Dakotě během minulého roku bouřili proti plánu postavit ropovod Bakken přes jejich tradiční území ( Standig Rock), mají zde svá rituální pohřebiště.  Plánovaná stavba nejen, že je z hlubšího pohledu neetická, ale také ohrožuje místní zdroje pitné vody a její dopad lze vnímat negativně i v kontextu změny klimatu či možnosti zamoření území surovou ropou. Ekologický kontext je neméně závažný. Instalace Barbary Benish pokládá divákovi několik otázek ve smyslu chápání reality a sebe sama jako součást širšího celku, kdy role zodpovědnosti k přírodním zdrojům a k sobě navzájem je velkým tématem nejen pro současné umění, ale pro každého, kdo je schopen se zamyslet nad současným stavem věcí. Jaká je skutečná cena čistého vzduchu a vody?